Rodinné konstelace

Rodinné a systemické konstelace přinášejí úlevu, pochopení, rozuzlení mnoha událostí a témat, která se týkají základních aspektů našeho života – zdraví, vztahů, dětí, rodiny, peněz, práce… Díky konstelacím můžeme pochopit, něco se naučit, někdy i něčemu čelit nebo naopak něco přijmout.

Nechte si postavit konstelaci na vlastní téma. Podívejte se na nejbližší vypsané termíny!

Kalendář akcí

Mě osobně přinesly konstelace tři věci:

 • Svobodu. V každém okamžiku máme svobodu volby, kterou kvůli zápletkám, přesvědčením a rodinným tématům nevidíme.
 • Pokoru k lidem a jejich osudu. Když jsem uviděl tolik možností osudů, propletení, bolestí a radostí, řešení a reakcí duše na nepříznivé podmínky, musel jsem se poklonit životu takovému, jaký je.
 • Pochopení. Konstelace mi pomohly v mnoha tématech, ke kterým jsem neměl klíč. Nejdříve jsem hledal odpovědi pro sebe, teď i pomáhám hledat odpovědi druhým.

Po téměř deseti letech práce s konstelacemi vím, že u dětí věci fungují rychle. Někdy už druhý den po konstelacích dostanu od klientů e-mail, že se něco podstatné změnilo (viz Články). My dospělí si někdy na dopady musíme chvíli počkat, protože už jsme více „tuzí v kolenou“, ale dostaví se. Můj učitel Bhagat často říkal, že rodinné konstelace jsou základem pro práci na sebepoznání, protože až potom, co zvedneme hlavu nad témata toho, co nás formovalo, můžeme začít hledat svou vlastní cestu.

Podívejte se do Kalendáře akcí na nejbližší termíny!

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace se již dostaly do povědomí jako uznávaný a respektovaný terapeutický nástroj. Odhalují skryté tendence a energie rodinného systému na jeho členy. Zápletky a vlivy si pak neseme s sebou do života, a aniž to tušíme, náš život mohou zásadně ovlivnit v mnoha oblastech. Způsob jakým přistupujeme k partnerům, k dětem, k penězům, k práci a hlavně sami k sobě může být výrazně formován energií, kterou si neseme z rodinného systému a nevědomě ji žijeme. Rodinné konstelace nám pomohou tyto tendence odhalit, předat je těm, kterým patří a vstoupit do života jinak, plněji, svobodněji.

Můj hlavní záměr v konstelacích je poskytnout klientovi prostor. Prostor pro pochopení, pro integraci a prostor pro léčení. Nemohu ovlivnit, co se stane, ale mohu ovlivnit, jak se to stane. Moje srdce musí být se mnou. Martin Skalička.

 

Můj učitel Bhagat J. Zilhofer o konstelacích:

Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny, naším přístupem k těmto kořenům a k životu vůbec. Ovlivňují všechny oblasti života – vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví. Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád, řád lásky. Ten není možné spatřit, ovlivňuje však všechny členy rodinného systému. V práci rodinných konstelací jsou tyto skryté síly, jež sahají až do třetí či čtvrté generace, vyneseny na povrch a uvolněny. Takový proces nám pomáhá přejít od slepé nevědomé lásky k lásce vědomé. S tím také přestáváme nevědomě opakovat osudy svých předků a dostáváme svobodu žít svůj vlastní život.

Školní, firemní, pracovní a další konstelace

Systemika je součást naší reality. Stejně tak jako je naše planeta součástí Sluneční soustavy a ta zase součástí Galaxie, jsme my součástí rodinného systému a nejen to. Systémem je i škola, firma, stát atd. Pravidla v rámci systémů jsou vždy stejná a alchymisté už mnoho století vědí, že co je nahoře je i dole, že malé určuje to velké a naopak. Dáme-li dítě do školy, tak stejně tak jako jeho spolužáci a jeho učitelé si tam i naše ratolest přivede s sebou nás a vše, co k nám / jemu patří. Systém, kterým škola je, bude naší ratolest ovlivňovat ve všech aspektech vztahů, hierarchií a nejen jich. Škola je dále součástí něčeho většího, celku, který je sám systémem. Chování našeho dítěte, někdy jeho zdraví, jeho nálady a vztahy s ostatními dětmi nebo učiteli jsou pak vyústěním tohoto setkání.

Když stavím školení nebo firemní konstelace, pak jsou v daný okamžik přítomny tři systémy, které musím vidět:

 • Systém, do kterého jedinec vstoupil, ať už je to škola nebo firma. Tento systém má svá pravidla, zaběhlé vztahy, promítají se do něho jeho vlastní zkušenosti a pravidla systémů vyšších – pro školu to může být stát, pro firmu to může být například trh (klienti, dodavatelé).
 • Jedinci v rámci tohoto systému mají zase své vlastní rodinné systémy, které je formovali a jejichž témata, přesvědčení, hluboké rodinné události vstupují na scénu, aniž bychom to často očekávali nebo aniž by se projevili jindy a jinde. Prostě se protnuli dva světy, dva celky, které do této chvíle stály samostatně.
 • Třetí rovinou, kterou musím vidět, je stejná rovina jako u konstelací rodinných – každý z účastníků, který právě stojí v roli má svá témata, svou rodinu, svou historii. Možná není schopen něco přijmout, něco cítit, s něčím se potkat. Je potřeba být jen přítomný a pozorný tomu, co je.

Nejnovější články

 • Rozmazlené dítě

  Rozmazlené dítě

  Termín „rozmazlené dítě“ občas slyším od dospělých při pohledu na děti jiných, od prarodičů …
 • Období vzdoru

  Období vzdoru

  Období vzdoru je termín, který jsem četl v tradiční psychologii, a někteří klienti s ním …
 • Oběť

  Oběť

  Žít v oběti znamená žít v přesvědčení „nemohu, nemám prostředky na to věci změnit, nemám …
Všechny články »