Stran dětí ke mně chodí lidé na konstelace s různými tématy. Všechny obrazy, které jsem za téměř 10 let práce s konstelacemi viděl, hovoří jasně – dítě pouze reaguje na situaci v rodině. Jeho zlobení, zdravotní problémy, problémy mezi sourozenci, emoční projevy, neúspěchy ve škole nebo problémy s ostatními dětmi jsou až na výjimky pouze vyústěním nějakého rodinného tématu. Vycházejí často ze vztahu k rodičům, odvíjejí se od vztahu rodičů k sobě navzájem nebo z témat, které si jejich rodiče přinesli s sebou od rodičů svých.

brothers-457237_1280

Na konstelace přišla mladá maminka a chtěla řešit zdravotní problémy svého 7 letého syna. Stále se opakovaly dokola záněty, angíny a chřipky. V konstelaci se ukázalo, že se 7mi letý chlapec cítil odstrčený po narození jeho o 3 roky mladšího bratra a začátkem školy se jeho emoční bolest ještě zvýšila. Cítil se úplně odtržený od matky, kterou teď měl jeho mladší bráška sám pro sebe. To mělo dopad na jeho špatný zdravotní stav. Konstelace věci urovnala, oba bratry mohla matka stejným dílem obejmout ve svém náručí a navíc jasně říci staršímu – „tys jsi tu byl první“ a dát mu tím jasné místo v rodině. Hned v neděli dopoledne (konstelace byla v sobotu) jsem dostal od maminky velmi emotivní e-mail. Oba bratři se ráno vzbudili, vytáhly z knihovny alba z dětství, vzbudili maminku a celé dopoledne strávili v posteli povídáním o jejich dětství. Prý nikdy před tím nebyli tak svorní. Zdravotní potíže staršího pominuly.

 Takových a podobných příběhů a obrazů jsem buď sám řešil nebo viděl mnoho. Děti navíc reagují na konstelace velmi rychle, je to otázka často dnů (ale i hodin jako v uvedeném příběhu), kdy se věci začnou hýbat i v reálném životě rodičů a dětí.