Část tyrana máme všichni. Někdy každý z nás trochu manipuluje, trochu vydírá, trochu… Děláme to ale často nevědomě a pro většinu populace to není dominantní poloha, převažující stránka osobnosti. Pokud ale této stránce podlehneme, opanuje naší osobnost, pak se dostaneme do situace kdy jsme ve vztahu vlastně sami, i když s někým. A tyranův partner se dostane do situace, kdy sám sebe nadobro ztratí. Strategie, které Tyran uplatňuje jsou různé, ale cíl je jeden – ovládat a vnutit druhé straně svou vůli.

Přímé uplatňování síly a převahy

tyran velkýTento způsob se hodně diskutuje na veřejnosti, protože je nejvíce otevřený. Fyzické násilí nebo vyhrožování fyzickým násilím poutá pozornost. Obrázky a výpovědi bitých žen je jeden z obrazů této strategie ovládání druhého a dominance. Uplatňování tyranské energie tímto způsobem je velmi okaté a není vlastní jen mužům. Na jednom semináři jsem se potkal s mužem, kterého jeho partnerka opakovaně bila a on se nedokázal v ten moment zmobilizovat k obraně. Jeho dominující matka mu tuto možnost vůči ženám úplně paralyzovala. Uplatňování fyzické převahy se může projevovat ale i jinak – hrozby, křik a vyhrožování jsou dalšími projevy. Rozpoznat tyto znaky je vlastně jednoduché, ale dokázat se vymanit už tak jednoduché není. V této pasti jsou oběti často drženy strachem, že tyran hrozby naplní nebo strachem, že „to sami nedají“, protože jsou to, čemu se říká „závislí“. Ve vztahu to znamená, že v jejich světě se „opravdu“ bez druhého žít nedá, sami by „opravdu“ nepřežili.

Manipulace

Méně okatý způsob je manipulace partnera do role, která ho činí podřízeným a závislým. V takovém partnerovi už závislost na druhém „bydlí“. Je to něco, co se zpravidla naučil již v dětství a jeho tyranský partner to jen používá. Stejně tak jako v předešlém případě je cílem tyranské energie mít moc a druhého ovládat. Manipulace má mnoho podob, ale u oběti zpravidla vždy nasedá na vinu a nízkou sebehodnotu. Manipulant je schopen druhou stranu dostat do podřízené pozice neustálým manipulováním skutečnosti. Tyran často osočuje druhou stranu ze lži a manipulace, kterou sám používá k přizpůsobení skutečnosti podle sebe. Tím na jednu stranu předchází napadení sebe sama z téhož, ale na druhé straně často opravdu požaduje za lež všechno, co není podle něho. Byť by to byla jeho vlastní lež. Manipulující tyran dokáže druhého dostat do situace „nejistoty“ o sobě samém a tím ho začne ovládat. Je to vnitřní slabost, kterou tyran hledá a když se k ní dostane, tak jí použije. Manipulující tyran, stejně jako jiný tyran, velmi dobře cenzuruje informace, které dává o sobě. Svůj svět si pevně střeží a pokud o sobě pouští informace, tak často jen velmi účelově. Být partnerem manipulujícího tyrana je na emoční úrovni jako žít na poušti. Svůj vnitřní svět často nesdílí nebo jen v záchvatech „naprosté bezmoci“. Tento stav, tedy bezmoc, je ale pro tyrana nepřijatelný, takže záhy následuje  revanš – oběť  je potrestána za to, že viděla co neměla – tyrana v jeho bezmoci a zranitelnosti. Pro partnera je to v ten moment velmi matoucí a ještě více jej to znejisťuje.

Citové vydírání

Vydírání je „něco za něco“. Citové vydírání vidím ale jako mnohem sofistikovanější  způsob jak dosáhnout svého od „závislého“ člověka. Tyran se situuje do role, která vypadá jako „oběť“, ale je to jen nástraha pro oběť skutečnou – tyranova partnera. Ten se postupně dozví něco jako „ty za to můžeš, že je mě teď tak špatně!“  a nebo „mě je tak špatně a ty nic neděláš…“ ….. nebo něco podobného. Tuto strategii uplatňují tyrani, kterým již došly síly (často ji můžete vidět u starých lidí, kteří v dobách, kdy byli ještě při síle uplatňovali silové způsoby tyranské energie) nebo lidé, kteří nemají sílu uplatnit tyrana otevřeně, ale stále potřebu situaci a druhé ovládat. Vydíráním vzbuzuje tyran vinu své oběti. Ta se viny chce zbavit tím, že tyranovi vyhoví, podřídí se mu a kolečko se rozbíhá. Vztahově závislý partner ten pocit viny neunese a dříve nebo později podlehne.

Samozřejmě se tyto strategie v rukou tyranů prolínají. Fyzicky týrané ženy často sednou tyranovi na lep manipulace  – „tvoje chování vyprovokovalo to, co jsem ti udělal“. Jejich vnitřní hodnota je natolik slabá, že mu to i uvěří.

Oběť je velmi obecným popisem toho, kdo si vybere tyrana za partnera. Pocity, které oběť uvnitř sebe nosí lze blíže popsat – je to zpravidla pocit nehodnoty a viny. Díky vlastní nehodnotě se nedokážou bránit ponižování, protože ponižování je vlastně jen utvrzuje v přesvědčení, že nejsou hodny lepšího zacházení. To co vydírání tyranem u obětí spouští  je vina, kterou uvnitř sebe nosí a tyran ji jen použije.

Proč to tyran dělá? Čím větší tyran, tím větší hradby. A čím větší hradby, tím větší zranitelnost chrání. Bolest a strach z vlastní zranitelnosti tyrany žene na ty vysoké hradby, ze kterých útočí na vše, co nemohou mít pod kontrolou. A proto, aby dostal partnera pod kontrolu se tyranovi hodí jakékoli prostředky. Týrané ženy často mluví o tom, že „když to začalo“, tak se stále dívaly na tu část svého tyrana, která byla ten „hodný kluk“, kterého si vzaly. Byly zamilované do této části, která byla často plná citu a jemnosti. Toho tyrana, který jim ubližoval na začátku prostě přehlížely. Postupem času už to ale přehlížet nešlo. Takže, pokud žijete s tyranem nebo tyrankou, přestaňte se dívat jaké by to mohlo být, jaké to bylo nebo jaké to možná jednou bude, ale podívejte se na to jaké to JE TEĎ a jak se v tom CÍTÍTE. Pohled do reality vám možná otevře oči a donutí vás jednat.